Léčba suchou jehlou - jehlová elektrická svalová stimulace - trigger point terapie

Dry needling

Dry Needling – Suchá jehla – Trigger Point Terapie

Dry needling nebo také metoda suché jehly jsou společně s jehlovou elektrickou svalovou stimulací moderní lékařské techniky léčby bolesti zad a pohybového systému.  Jde především o bolestivé stavy spojené s přítomností svalových spoušťových bodů. Tyto tzv. myofasciální syndromy tvoří podle posledních studií až 70% všech bolestivých stavů.

Dry needling

Žádná lékařská odbornost se v současné době v České republice nevěnuje systematicky  diagnostice a terapii bolestí pohybového systému. Pacient obvykle vystřídá větší množství odborných ambulancí neurologů, ortopedů, revmatologů,  rehabilitačních lékařů, kde se obvykle dozví , co mu není , ale málo kdy je výsledkem komplexní zhodnocení stavu a efektivní léčba. V léčbě bolestivých stavů bohužel převládá farmakologická léčba antirevmatiky a v horším případě  dlouhodobé užívání myorelaxancií ( léků na svalové uvolnění ).

V zahraničí se můžeme setkat s ordinacemi osteopatů nebo chiropraktiků, kde bývá přístup k léčbě bolestí zad zcela odlišný od českého modelu.

Chcete se dozvědět více ?

MUDr. Tomáš Vilhelm se v ordinaci VERTEBRA jako první lékařské pracoviště v České republice systematicky věnuje využití dry needlingu a jehlové elektrické svalové stimulace v terapii bolestivých stavů pohybového systému. Metody trigger point terapie jsou velmi účinné při léčbě bolestivých stavů způsobených spoušťovými body.